Iona. Voinţa si puterea de a spune DA

 

 

I.

 

Image

Emilian Dranca

Cartea lui Iona poate fi citită prin pilda lui Iotam, din Judecători (9, 7-21), unde vedem odată iluzia bunelor alegeri, libertatea de a spune da şi de a spune nu şi în al doilea rând vedem personificarea alegerilor în simboluri vegetale ce formează un tot unitar. Iona este cel care spune Da[1]

la tot ceea ce există şi acceptă acest tot aşa cum există.

Pilda lui Iotam este rostită după un moment tragic din viaţa lui şi al cetăţii Sihem : măcelul celor şaptezeci de oameni ce conduceau Sehimul, fii lui Ierubal, ucişi de Abimelec, care doreşte să le ia locul şi implicit să stăpânească cetatea. După măcel, Iotam se adresează locuitorilor Sehimului printr-o pildă prin care oamenii sunt metamorfozaţi în copaci, iar copacii la rândul lor trebuie să decidă cine dintre ei să-i conducă. Această transformare a omului în plantă are rolul de a expune mai bine calităţile şi lipsurile oamenilor şi în special a celor ce sunt îndreptăţiţi să conducă o comunitate. După pildă lui Iotam, cei mai potriviţi pentru a se află în fruntea mulţimii sunt cei ce dau cele mai bogate roade, find astfel plăcuţi şi căutaţi de ceilalţi. Cititorul găseşte în text exemplul măslinului , smochinului şi în cele din urmă viţa de vie. Cele trei referinţe constituie simboluri ale prosperităţii şi armoniei, lipsa lor ar cauza tocmai contrariul, sărăcie şi dezordine. Cele trei simboluri vegetale întruchipează totodată trei personalităţi, trei carcatere nobile ce se disting de restul arborilor prin aspectele lor pozitive şi astfel pot întruchipa omul care are energia şi forţa de a decide şi de a conduce. În mod surprinzător cele trei caractere nominalizate pentru a stăpâni şi conduce mulţimile refuză acest lucru de dragul rodului lor, al fructului propriu de care nu se pot despărţi. În această situaţie, mulţimea cere spinului să o conducă, iar acesta acceptă, îndemnând pe ceilalţi să se aşeze la umbra sa. Spinul, lipsit de fruct, întruchiparea omului fără virtutea şi harul celoralte trei caractere nobile, acceptă să conducă o mulţime chiar în absenţa caracteristicilor unui asemenea destin. Umbra poate fi sinonimă cu protecţia, or lipsa umbrei în cazul spinului simbolizează tocmai lipsa protecţiei pe care acesta nu o poate oferi. Însă, pilda mai lasă o enigmă ce rămâne neelucidată : de ce cei care au un rod bogat refuză poziţia pe care o acceptă spinul ? Din pildă deducem că acceptarea acelei poziţii – de a împărăţi, implică sacrificiul propriului rod. În acest caz, apare întrebarea cine şi de ce ar fi îndreptăţit să coduca mulţimile ? În contextul istoric al Vechiului Testament putem observa o predilecţie a popoarelor semite spre teocraţie şi spre autocraţie. Însă înainte de Pilda lui Iotam, vedem cum în cetatea Sihemului, cei ce conduceau erau în număr de şaptezeci, ceea ce poate să însemne o aristocraţie, deci puterea de decizie şi de conducere să fie împărţită. Din această cauză şi exemplul celor trei simboluri vegetale care nu trebuiesc despărţite, ci ele trebuie să rămână împreună formând o unitate. Astfel, cele trei simboluri – măslinul, smochinul şi viţa de vie – nu se exlud una pe cealaltă, ci se crează practic un fel de interdependenţă între ele – die Wechselbeziehung, iar aceast tot unitar poate fi regăsit numai în cazul unui element nobil, predestinat spre a coduce. De asemenea dincolo de acest prim mesaj, pilda transmite şi un al doilea : oamenii au tendinţa de a se aşeza sub o falsă protecţie, de a-şi alege greşit conducătorii/păstorii, iar o alegere greşită poate să determine moartea.

Am ales această pildă drept cheie de lectură pentru Iona deoarece cele trei simboluri, cele trei virtuţi caracterizează personalitatea nu numai a unui conducător ci şi personalitatea unui profet. Iona este mesagerul (יוֹנָה– porumbel) ce poate fi caracterizat, graţie însuşirilor sale prin cele trei simboluri – măslin, smochin, viţă de vie – şi chiar mai mult de atât. El poate fi un bun conducător şi un ideal mesager, însă dincolo de astea, din cartea lui Iona vedem că el este şi un erou, un ocrotitor – ein Heilbringer[2]. Acest statut der Heilbringer nu este doar interpretarea – eine Gestalt, sau percepţia mitica– eine myhtischen Schau,[3] a personalităţii lui Iona în cele două milenii ale civilizaţiei iudeo-creştine ci este adevărata esenţă a profetului ce trece dincolo de graniţele relative ale unei tradiţii religioase[4] astfel încât ele transcend dintr-o dimensiune naţională, locală într-una universală[5]. Iona este cel ce salvează soarta unei cetăţi, dar a unei cetăţi de religie diferită, care chiar în această religie fiind s-a îndepărtat de la calea cea dreaptă, iar Iona, profetul străin de această cetate şi de religia sa trebuie să o salveze de la pieire.

 

*Redau acest text sub formă de răspuns pentru cineva care m-a întrebat de ce mă preocupă religia/istoria religiilor.

01.04.2014

 

[1] ’’… a spune da – Ja sagen – lumii asa cum este ea, fara a eluda, a excepta si a selecta vreun aspect oarecare […] a dori parcurgerea eterna a cercului […] un da absolut spus lumii.’’ Firedrich Nietzsche, La volonté de puissance, Essai d`une transmutation de toutes les valeurs, Gallimard, Paris, 1995

[2] Kurt Breysig, Die Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer, Berlin, 1904 Mircea Eliade, Heroes, in The Encyclopedia of Religion( Mircea Eliade Editor in Chief), volume 3, Macmillan Library Reference U.S.A., 1993, New York

[3] Ernst Kantorovicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Georg Bondi, Berlin 1927 si in The King`s Two Bodies, Princeton University Press, 1957

[4] Johann G. Herder, Idées sur la philosophie de l`histoire de l`humanité (ouvrage traduit de l`allemand et précédé d`une introduction par Edgar Quinet), Levrault, Paris, 1834

[5] Carlyle Thomas, Les Héros, traduction et introduction par Jean Izoulet (dixième édition), Armand Colin, Paris, 1914

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s